Bảo vệ: [ChanBaek][Bạch Xà]- Chap 1

Tháng Mười Hai 4, 2013 bởi miucaca


This content is password protected. To view it please enter your password below:

About these ads

Join 5 121 other followers

Mĩ cảnh

  • 550,219 Lượt hạ xá

Byun Baekhyun – có thể tình yêu chưa đủ nhiều hạnh phúc chưa đủ lớn, để ta bên nhau

Park Chanyeol- ước gì bản thân có thể nhìn thấy nỗi đau đớn của em.

Oh Sehun- Chưa bao giờ nghĩ đến mình lại muốn làm cho người đó hạnh phúc

Luhan-tự mình hứng chịu đau khổ miễn là nỗi đau đó có anh.

Kim Jong In – Hạnh phúc rốt cuộc đến như thế nào?

Kyung Soo – Địa ngục là khi người mình yêu rơi lệ

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 5 121 other followers